Hadżdż upamiętniający Abrahama i jego oddanie Bogu

Dodano sie 19, 2018

W tym momencie ponad 1,5 miliona ludzi z wielu krajów z całego świata znajduje się w Mekce w Arabii Saudyjskiej podczas hadżdżu — muzułmańskiej pielgrzymki religijnej.

Może się to wydać zaskakujące, ale hadżdż ma niewiele wspólnego z prorokiem Mahometem. Obchodzi się ją głównie ku czci wydarzeń związanych z życiem proroka Ibrahima lub inaczej Abrahama.

Hadżdż to pięciodniowa pielgrzymka do Mekki i pobliskich świętych miejsc w Arabii Saudyjskiej, którą wszyscy muzułmanie, którym pozwala na to sytuacja zdrowotna i finansowa, muszą odbyć przynajmniej raz w życiu.

To jeden z pięciu filarów lub obowiązków Islamu razem z wyznaniem wiary w jednego Boga i Mahometa — jego proroka, modlitwą, jałmużną i postem podczas świętego miesiąca Ramadanu.

Hadżdż odbywa się tylko raz w roku, w 12. miesiącu kalendarza muzułmańskiego. Zachęca się do pielgrzymek do Mekki w innym czasie, lecz nie liczą się one wtedy jako hadżdż i zwane są „Umrah” lub odwiedzinami.

W ciągu pięciu dni hadżdżu pielgrzymi wykonują rytuały symbolizujące ich jedność z innymi wiernymi i składają cześć Bogu. W ostatnie trzy dni hadżdżu pielgrzymi i inni muzułmanie na całym świecie świętują Id al-Adha lub inaczej Święto ofiary.

Hadżdż to ogromne wydarzenie o wielkiej wadze religijnej i potężne wyzwanie logistyczne, podczas którego tak wielu ludzi o różnych pozycjach społecznych, z każdego zakątka świata przybywa do jednego, niewielkiego miejsca w tym samym czasie.

Na koniec hadżdżu pielgrzymi powracają do swoich domów i otrzymują zaszczytny przydomek „hadżdżi” określający osobę, która odbyła hadżdż.