Hajj – en hyldest til Abraham og hans hengivenhed til Gud

Tilføjet den aug 19, 2018

I øjeblikket er mere end 1,5 millioner fra flere forskellige lande i hele verden samlet i Mekka i Saudi-Arabien for at gennemføre hajj, den religiøse islamiske pilgrimsrejse.

Mange mennesker vil være overraskede over at høre, at hajj har meget lidt at gøre med profeten Mohammed. I stedet markerer det begivenhederne profeten Ibrahims liv — dvs. Abraham.

Hajj — arabisk for “pilgrimsrejse” — er en fem dage lang, religiøs pilgrimsrejse til Mekka og nærliggende hellige steder i Saudi-Arabien, som alle muslimer, som fysisk og økonomisk er i stand til at udføre det, bør gøre mindst én gang i livet.

Det er en af de fem søjler, eller pligter, i Islam, sammen med at bekende troen på en Gud og Mohammed som hans profet, bøn, give til velgørenhed og faste i den hellige måned, Ramadan.

Hajj finder kun sted én gang om året, i den 12. måned i den islamiske kalender. Pilgrimsrejser til Mekka, der foretages på andre tidspunkter af året, ses gerne men tæller ikke som hajj og kaldes i stedet for umrah, eller besøg.

I løbet af de fem dage hajj varer, udfører pilgrimmene en række ritualer, som skal symbolisere deres sammenhold med andre troende og udtrykke hyldest til Gud. På de sidste tre dage af hajj fejrer pilgrimme og andre muslimer rundt omkring i verden Eid al-Adha, eller offerfestivalen.

Hajj er en vigtig begivenhed – både pga. sin vigtighed inden for Islam og den massive logistiske udfordring det er at have så mange mennesker fra alle dele af samfundet og alle dele af verden samlet på et relativt lille sted på én gang.

Når hajj er slut, vender pilgrimmene hjem og får ofte den hædersfulde titel "hajji", som betyder en der har udført hajj.