Hadždž vzdává hold Abrahámovi a jeho oddanosti Bohu

Přidáno dne VIII 19, 2018

V této chvíli se více než 1,5 miliónů lidí z desítek zemí celého světa nachází v Mekce, v Saúdské Arábii, aby vykonali hadždž, islámskou náboženskou pouť.

Lidé bývají překvapení, když se dozvědí, že hadždž má jen málo společného s prorokem Mohamedem. Tato pouť spíše oslavuje události v životě proroka Ibrahima – tedy Abraháma.

Hadždž, arabsky „svatá pouť do Mekky,“ je pětidenní náboženská pouť do Mekky a blízkých svatých míst v Saúdské Arábii, kterou všichni Muslimové, kteří jsou schopni ji fyzicky a finančně vykonat, musí absolvovat alespoň jednou za svůj život.

Je to jeden z pěti pilířů nebo také povinností islámu společně s hlásáním víry v jednoho Boha a Mohameda jako jeho proroka, modlitbou, dobročinností a půstem o svatém měsíci ramadánu.

Hadždž se koná jednou ročně, dvanáctého měsíce islámského kalendáře. Pouti do Mekky vykonané v jiném období roku jsou podporovány, nepočítají se však jako hadždž, ale říká se jim spíše umra, čili malá pouť.

V průběhu pěti dnů hadždž poutníci vykonají řadu rituálů, jež mají symbolizovat jejich jednotu s ostatními věřícími a vzdání holdu Bohu. Poslední tři dny hadždže poutníci a ostatní Muslimové celého světa oslavují Eid al-Adha nebo-li Svátek obětování.

Hadždž je velká událost jak z pohledu jeho významu pro islám tak z hlediska obrovské logistické výzvy, neboť na jednom relativně malém místě se najednou setkává obrovské množství lidí uskutečňujících svou životní cestu z mnoha koutů světa.

Na konci hadždže se poutníci vracejí domů a většinou obdrží čestné „hadždž“, což znamená „ten, kdo vykonal pouť do Mekky“.