Id al-Adha — święto ku czci prawdziwej wiary

Dodano sie 12, 2018

Kalendarz muzułmański jest oparty na obserwacji Księżyca, a długość konkretnych miesięcy może różnić się w różnych latach. Z tego powodu przewidywane daty święta Id al-Adha mogą ulec zmianie na początku miesiąca Hijjah (Dhul Hijjah). To około 10 dni przed rozpoczęciem festiwalu.

Id al-Adha to muzułmański festiwal, który organizowany jest ku czci Ibrahima (zwanego również Abrahamem), który nie sprzeciwił się poleceniu Allacha (Boga) i chciał złożyć w ofierze swego syna. Muzułmanie na całym świecie czekają na to wydarzenie.

Prorok Ibrahim, w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej znany również jako Abraham, otrzymał od Boga polecenie złożenia w ofierze swojego dorosłego syna. Postąpił zgodnie z poleceniem i zabrał Izmaela (inaczej Ismaela lub Isma'ila) na górę Moria. Gdy już miał tego dokonać, anioł powstrzymał go i nakazał zgładzić baranka, aby złożyć go w ofierze zamiast syna.

Podczas Id al-Adha wielu muzułmanów modli się i słucha kazań w meczetach. Zakładają również nowe ubrania, odwiedzają członków rodziny i przyjaciół, a niekiedy składają symboliczną ofiarę ze zwierzęcia w akcie zwanym „qurbani”. Symbolizuje ona zwierzę, które Ibrahim złożył w ofierze zamiast swego syna.

W krajach muzułmańskich rodziny kupują zwierzę, zazwyczaj kozę lub owcę, zwane „udhiya”, które następnie składają w ofierze. W innych krajach grupy ludzi kupują całą tuszę zwierzęcą u rzeźnika lub w rzeźni i dzielą ją między sobą lub kupują po prostu duże ilości mięsa, które następnie zjadają we wspólnym gronie podczas świętowania Id al-Adha. Ludzie wręczają pieniądze biedniejszym członkom lokalnej społeczności oraz innym, rozsianym po świecie, aby mogli pozwolić sobie na potrawę na bazie mięsa.

W okresie Id al-Adha wielu muzułmanów podróżuje do Mekki i okolic w Arabii Saudyjskiej w celu odbycia pielgrzymki zwanej „hadżdż”.

Id al-Adha w prawie wszystkich krajach muzułmańskich jest świętem państwowym.