Poprzednie wydarzenia

Młodzi oraz doświadczeni przedsiębiorcy łączą wysiłki w celu rozwinięcia egipskiego sektora turystyki.

Szczegóły wydarzenia

czwartek, 28 06 2018

12:00 - 05 lip 12:00

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Egipskich, któremu przewodniczy inż. Ahmed Belbaa, wraz ze Stowarzyszeniem Młodych Przedsiębiorców Egipskich z Mohamedem Qaoudem na czele, przedstawi za kilka dni nowemu rządowi, na którego czele stoi premier i minister budownictwa, Mustafa Medbouli, wspólny dokument roboczy, chcąc promować sektor turystyczny dziś i w przyszłości.

Plan obejmuje regulację cenników hotelowych w oparciu o stawki międzynarodowe we współpracy z Izbami Turystyki, organizacjami pozarządowymi i inwestorami działającymi w branży turystycznej.

Plan uwzględnia ponadto zatrudnianie firm z branży public relations, działających na rynkach zagranicznych i mających możliwość wpływania na masowego odbiorcę, poprawiając wizerunek turystyki w Egipcie i promując ją, co ma na celu skłonienie Rady Najwyższej ds. Turystyki do wydania decyzji o promocji egipskich kierunków podróży.

Dokument roboczy kładzie nacisk na konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi na edukację w dziedzinie turystyki. Rodzice powinni być tego świadomi, nim ich dzieci rozpoczną naukę zawodu, aby zachęcać je do wybierania szkół o profilu turystyczno-hotelarskim.

Komitet ds. Turystyki przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców zaproponował przeorganizowanie mapy egipskich kierunków podróży, aby dostosować ją do turystów przybywających do Egiptu z określonych rynków.