Eid al-Adha, de herdenking van het ware geloof

Toegevoegd op aug 12, 2018

De Islamitische kalender is gebaseerd op observaties van de maan en de lengte van een bepaalde maand kan per jaar variëren. Dat is de reden dat de voorspelde datums van Eid al-Adha kunnen worden aangepast aan het begin van de maand van Dhul Hijja. Dit is ongeveer 10 dagen voor de start van het festival.

Eid al-Adha is een Islamitisch festival dat de bereidheid herdenkt van Ibrahim (ook bekend onder de naam Abraham) om gevolg te geven aan de opdracht van Allah (God) om zijn zoon op te offeren. Deze gebeurtenis wordt herdacht door moslims over de hele wereld.

De profeet Ibrahim, ook bekend als Abraham in de Christelijke en Joodse tradities, kreeg de opdracht van God om zijn volwassen zoon op te offeren. Hij gehoorzaamde en bracht Ishmael (Ismail of Ismael) naar de berg Moriah. Op het moment dat hij zijn zoon wilde offeren, werd hij tegengehouden door een engel die hem een ram gaf om de plaats van zijn zoon in te nemen.

Tijdens Eid al-Adha doen veel moslims extra moeite om te bidden en te luisteren naar een preek in een moskee. Zij dragen ook nieuwe kleding, bezoeken familieleden en vrienden en kunnen symbolisch een dier opofferen in een handeling die ‘qurbani’ wordt genoemd. Dit vertegenwoordigt het dier dat Ibrahim in plaats van zijn zoon opofferde.

In moslimlanden kopen families een dier, ‘udhiya’ genaamd, meestal een geit of een schaap om te offeren. In andere landen kopen groepen mensen een volledig karkas van een slager of slachthuis en verdelen dat onder elkaar. Er kunnen ook royale porties vlees worden aangeschaft voor een gezamenlijke maaltijd op Eid-al-Adha. De mensen geven ook geld om armere leden van hun plaatselijke gemeenschap en in de hele wereld in staat te stellen een op vlees-gebaseerde maaltijd te eten.

In de periode rond Eid al-Adha reizen veel moslims naar Mekka en het omringende gebied in Saoedi-Arabië om de Hajj-pelgrimstocht te ondernemen.

Eid al-Adha is een officiële feestdag in bijna alle moslimlanden.