Tidligere begivenheder

Unge og erfarne forretningsmænd gør sammen en stor indsats for at udvikle egyptisk turistsektor

Hændelsesoplysninger

torsdag, 28 06 2018

12:00 - 05 jul 12:00

Egyptian Businessmen Association, ledet af ingeniør, Ahmed Belbaa og Egyptian Youth Businessmen Association ledet af Mohamed Qaoud vil i løbet af de næste dage fremlægge en fælles betænkning for den nye regering ledet af premierminister og boligminister Mustapha Medbouli for at fremme turistsektoren både her og nu og i fremtiden.

Planen omfatter tilpasning af hotelpriser, så de er på niveau med internationale priser, hvilket skal ske i samarbejde med turistrådet, ngo'er og investorer i sektoren.

Planen omfatter også samarbejdsaftaler med internationalt orienterede PR-virksomheder, da disse virksomheder er i stand til at håndtere den massemarkedsføring, der behøves, for at forbedre den egyptiske turismes image. Denne markedsføring vil føre til et øget kendskab til egyptiske destinationer som besluttet af Turismens Øverste Råd.

Betænkningen understregede behovet for øget opmærksomhed på uddannelse inden for turisme. Dette bør præciseres over for forældrene, før deres børn starter på sektorens specialuddannelse, for derigennem at fremme adgangen til uddannelsessystemet inden for turisme og hotelbranchen.

Association of Businessmen's Turismeudvalg har foreslået at udarbejde et nyt oversigtskort over de egyptiske destinationer for at være på linje med de turister, som er målgruppen på særlige markeder.