Seværdigheder

Qarun-søen

Qarun-søen har været en kilde til fisk samt levested for vandfugle siden tidernes morgen. Søens primære vandkilde er afvanding fra landbrugsområder. Vandet løber ind i søen gennem to store afløbskanaler ved navn el-Batts og el-Wadi. Vandet er blevet mere og mere saltholdigt, efterhånden som landbruget er vokset, og vandet er nu mere salt end havvand. Ferskvandsfisk og hvirvelløse dyr er stort set forsvundet, og der er i stedet kommet havarter. Søen har international betydning for overvintrende vandfugle, herunder sorthalset lappedykker, podiceps nigri...
Qarun-søen har været en kilde til fisk samt levested for vandfugle siden tidernes morgen. Søens primære vandkilde er afvanding fra landbrugsområder. Vandet løber ind i søen gennem to store afløbskanaler ved navn el-Batts og el-Wadi. Vandet er blevet mere og mere saltholdigt, efterhånden som landbruget er vokset, og vandet er nu mere salt end havvand. Ferskvandsfisk og hvirvelløse dyr er stort set forsvundet, og der er i stedet kommet havarter. Søen har international betydning for overvintrende vandfugle, herunder sorthalset lappedykker, podiceps nigricollis, og skeænder, anas clypeata.
Man kan tilbringe en udbytterig dag i el-Fayoum (halvanden times kørsel fra Kairo) i selskab med adskillige oldtidsminder, herunder det lille, men fremragende museum.

10 $

1 time(r)

9 - 5

Qarun-søen