Siwa – potěšení ze zdravého žití

Přidáno dne I 15, 2018

V posledních letech celosvětově výrazně stoupá zájem o ekoturistiku, jejíž definice zní: odpovědné cestování do přírodních oblastí, které chrání životní prostředí a zlepšuje prosperitu místních lidí.
V této oblasti se od roku 90. let začíná objevovat nový koncept ubytování. Jedná se o ekologická zařízení, pro které se vžil název Eco Lodges. Tato zařízení poskytují turistům pohodlné ubytování založené na principech odpovědnosti vůči našemu životnímu prostředí a okolní přírodě.
Od ostatních se tento typ zařízení odlišuje způsobem, jakým bylo postaveno nebo jakým je provozováno, případně obojím. Pojetí Eco Lodges může být různorodé. „Zelené“ ubytování nebo ubytování s malým negativním dopadem na životní prostředí nemusí být nutně synonymem prosté venkovské chýše. Eco Lodges mohou mít podobu stanového kempu, chaty i luxusního lázeňského centra.
Od ubytování v Eco Lodge můžete očekávat určité typické charakteristické znaky – obvykle bývají umístěné ve větší vzdálenosti od ostatních sídel v relativně nedotčeném přírodním prostředí, kladou důraz na prvky, jako jsou obnovitelné zdroje energie, recyklace, ekologické hygienické potřeby, energeticky úsporné osvětlení, jídlo z místních zdrojů, povlečení a ručníky z bio materiálů, netoxické čisticí prostředky, nádobí pro opakované použití, metody ochrany vod a různé další iniciativy zaměřené na udržitelný rozvoj.
Egypt vítá ekoturisty doslova po staletí, jejich počet i počet Eco Lodges v této zemi stále roste. I když se většina z nich nachází na Sinajském poloostrově, lze je v nemalém počtu nalézt také v okolí oázy Siwa a na pobřeží Rudého moře v okolí letoviska Marsa Alam.
Egyptské Eco Lodges bývají pro milovníky přírody volbou za rozumnou cenu a bezesporu jsou ve svých závazcích k ochraně přírody upřímnější než jiné možnosti ubytování pro turisty. V oáze Siwa se nachází dvě zařízení typu Eco Lodge v okolí vesnice Shali.
Pobyt v jednom z těchto zařízení bude pro vás životní zkušeností – jednou z prvních změn bude vzdát se mobilního telefonu.