Citadela Qaitbay... Kde se civilizace snoubí s historií

Přidáno dne VII 26, 2018

Alexandrie, jedno z nejkouzelnějších pobřežních měst Egypta, nabízí řadu antických historických monumentů. Patří mezi ně Citadela Qaitbay, která je považována za jednu z nejdůležitějších obranných pevností nejen v Egyptě, ale na celém Středomořském pobřeží.  

Citadela byla postavena na konci 15. století na místě alexandrijského majáku, jednoho ze starobylých divů světa. Stalo se tak za vlády krále Al-Ashraf Abu An-Nasr Saif Ad-Din Qeit-bey Al-Zaherriho, patnáctého z Bahari mamlúckých králů Egypta.

Qaitbay byl zkušeným sultánem zoceleným bitevními poli a během své vlády projevoval důvtip, moudrost a odvahu.

Příběh citadely začal tehdy, když král mířil do Alexandrie s řadou princů a královskou družinou. Když dorazil do města, lidé ho vítali podél nazdobených ulic a dávali najevo vřelé přijetí. V majestátním průvodu král pokračoval v doprovodu princů.

Qaitbay tuto tradici odmítl a zdržel se tři dny, během kterých navštívil maják a ihned vydal rozkaz, že se na něm má postavit věž. Byla tak vystavěna citadela, který dodnes nese jeho jméno.

Nachází se ve východní části alexandrijského přístavu na ostrově Faros.

Zabírá 17 550 metrů čtverečních a jedná se o skutečně strategické umístění, jelikož je ze tří stran obklopena mořem. Jde o samostatnou budovu čtvercového tvaru o délce 60 metrů a šířce 50 metrů. Stěny jsou 4,5 metrů silné.  Další opevnění zajišťují dvě velké zdi s obrovskými kameny obklopující citadelu zevnitř a zvenku.