Eid Al Fitr, odměna za dobré skutky při Ramadánu

Přidáno dne VI 17, 2018

Ramadán je považován za jeden z pěti pilířů islámu, trvá 29 až 30 dní, podle toho, kdy místní náboženské autority spatří nový měsíc. Tento moment značí začátek Eidu.

Eid Al Fitr je oslavou, která ukončuje Ramadán, svatý měsíc, během kterého se muslimové za denního světla postí a odříkají si mimo jiné i sexuální aktivitu.

Tento svátek je dnem, kdy muslimové vzdávají Alláhovi díky za sílu a požehnání a věří, že je Ramadán přiblížil k bohu. Poprvé ho slavil v roce 624 prorok Mohamed.

Eid Al Fitr je prvním dnem islámského měsíce Shawwal. Během Eidu se praktikují různé zvyky, prvním z nich je zvláštní soubor modliteb výhradně pro tuto příležitost nazývaný Salat Al Eid.

V průběhu Eid Al Fitr se muslimové účastní společných modliteb, naslouchají khutbě (kázání) a předávají zakat al-fitr (dary v podobě jídla potřebným).

Muslimové se obecně schází v mešitách nebo na otevřených prostranstvích, kde se během prvního rána tohoto svátku společně modlí před snídaní s rodinou a přáteli u prvního jídla za denního světla za celý měsíc.

Muslimové by se měli po vzoru proroka Mohameda před modlitbami Eidu umýt, navonět a obléci do nových šatů. Modlitby jsou vnímány jako příležitost pro sváteční pozdravy se sousedy, rodinou a přáteli.

Poté oslavy pokračují ještě další dva nebo tři dny návštěvami rodin a blízkých. V současnosti se také svátky Eidu využívají k cestování a zájmovým aktivitám.

Tento svátek je v islámu považován za jeden z nejdůležitějších, má své zvláštní modlitby, které muslimové recitují ve skupinách v parcích, komunitních centrech a mešitách.