Eid al-Adha, Svátek oběti, připomínka skutečné víry

Přidáno dne VIII 12, 2018

Islámský kalendáře se řídí pozorováním Slunce a Měsíce a délka konkrétního měsíce se může v různých letech měnit. Z tohoto důvodu je možné, že se předpokládaná data Eid al-Adha opraví na začátku měsíce Dhú'l-hidždža. To znamená zhruba 10 dní před začátkem svátku.

Eid al-Adha je islámským svátkem, který připomíná ochotu Ibrahima (známého také jako Abrahám) splnit vůli Alláha (Boží vůli) a obětovat svého syna. Muslimové po celém světě tento svátek uznávají.

Prorok Ibrahim, v křesťanské a židovské tradici známý také jako Abrahám, dostal od Boha příkaz obětovat svého dospělého syna. Poslechl a vzal Ishamela (Ismaila nebo Izmaela) na horu Moriah. Když se syna chystal obětovat, zastavil ho anděl a dal mu berana, kterého mohl obětovat namísto syna.

Při Eid al-Adha se řada muslimů více modlí a naslouchá kázání v mešitě. Mají na sobě také nové oblečení, navštěvují členy rodiny a přátele a při aktu zvaném quarnabi mohou symbolicky obětovat zvíře. To reprezentuje zvíře, které Ibrahim obětovat namísto svého syna.

V muslimských zemích si rodiny k oběti kupují zvíře nazývané udhiya. Obvykle se jedná o kozu nebo ovci. V jiných zemích si skupiny lidí mohou koupit mrtvé zvíře od řezníka nebo z jatek a rozdělit ho mezi sebou nebo si koupit velkou porci masa na společné jídlo během Eid-al-Adha. Lidé také darují peníze, aby umožnili chudším členům místní komunity a po celém světě jíst masitý pokrm.

V době kolem Eid-al-Adha cestuje mnoho muslimů do Mekky a přilehlé oblasti v Saúdské Arábii, aby tak vykonali pouť Hadždž.

Eid al-Adha je téměř ve všech muslimských zemích státním svátkem.