Egyptské oázy a jejich záhadami opředené vrcholky

Přidáno dne VI 11, 2018

Legendy a rituály, které připadají na svátky a oslavy dotvářejí egyptskou legendu o oáze Siwa.

Tato oáza v srdci egyptské pouště je opředena mýty, které dávají malebnému místu zvláštní kouzlo.

Nejznámější z těchto legend je příběh o lidech z této oázy. Vypráví o dlouhé historii podzemních tunelů, které spojují Jebel Dakrour, Chrám zjevení a Horu zesnulých.

V Egyptě je mnoho různých hor, které mají údajně archeologický původ, i když jsou zcela přírodního původu. Díky své kráse se tato turistická atrakce stala populární hlavně pro horu zesnulých, kterou objevili lidé ze Siwy, když se během druhé světové války v roce 1944 schovávali a nalezli uvnitř hory hrobky.

Hora zesnulých je jedním z nejproslulejších míst v oáze Siwa. Z geografického hlediska nejde přímo o horu, ale o náhorní plošinu s kamenným vrcholkem uprostřed.

V Hoře zesnulých je tisíce hrobek vytesaných do kamenů. Hrobky jsou zakulacené do tvaru včelího úlu. Jde o jedno z nejkrásnějších a nejneobvyklejších archeologických nalezišť v Egyptě. Jeden z divů oázy Siwa.

Severně od Qal'at Shali a ve výšce 50 metrů je starobylý hřbitov, který hodně doplňuje starověké egyptské a řecké umění. Hrobky se nachází hluboko v hoře a každá obdélníková hrobka je zakončena čtvercovým nádvořím. Nádvoří je rozděleno řadou děr určených k uložení zesnulých a uvnitř jsou nádherné hrobky. V této oblasti je nejproslulejší hrobka Si Amuna, ve které je sbírka vynikajících popisků.

Krokodýlí hřbitov je pojmenován podle svého popisku. Ten je ve tvaru krokodýla. Hřbitov má strukturu se třemi komorami. Majitel hřbitova nebyl zatím určen.

Hora zesnulých je jednou z nejdůležitějších turistických atrakcí oázy Siwa, je jen zhruba kilometr od města na jihovýchod od oázy, zhruba 5 kilometrů od města Siwa a nachází se tam horské lázně se sladkou vodou na léčení revmatismu a na horké koupele.