Oslava největšího objevu a záchrana historie

Přidáno dne XII 24, 2017

V roce 1813 objevil švýcarský orientalista Jean-Louis Burckhardt horní vlys gigantického chrámu. Burckhardt, o svém objevu pověděl italskému objeviteli Giovanni Belzonimu, který na ono místo odcestoval, ale nebyl schopen vstup do chrámu vykopat. Belzoni se vrátil v roce 1817 a tentokrát uspěl ve svém pokusu o vstup do chrámového komplexu, jež byl později světu znám jako velký chrámový komplex Abú Simbel.

Tento chrámový komplex se nachází na západním břehu Násirova jezera, 230 km jihozápadně od Aswanu. Komplex je součástí světového dědictví UNESCO, známého jako „Núbijské památky”, nacházející se na území od Abú Simbel dolů po řece až po Philae. Dva chrámy byly původně vytesány do skály ve 13. století př.n.l., za vlády panovníka 19. dynastie, krále Ramesse II. Slouží jako připomínka krále i jeho velké lásky ke královně Nefertari a zároveň připomíná královo vítězství v bitvě u Kadeše.

V roce 1968 byl celý komplex přemístěn na umělý kopec z klenuté konstrukce nad Vysokou Asuánskou přehradou. Přemístění chrámů bylo nutné, neboť by byly potopeny při stavbě Náserského jezera, masivní přehradní vodní nádrže, která se vytvořila po stavbě Vysoké Asuánské přehrady na řece Nilu.

Mezi lety 1964 a 1968 byl celý komplex pečlivě rozřezán na velké bloky, každý vážící zhruba 20 tun, jež byly následně rozebrány, přesunuty a znovu sestaveny na novém místě 65 metrů výše a 200 metrů dále od řeky. Jednalo se jednu z největších výzev archeologického inženýrství v historii. 


Chrám byl pradávnými egyptskými architekty umístěn tak, aby 22. října a 22. února dosáhly sluneční paprsky do vnitřní svatyně. Tato data představují údajně královy narozeniny a den jeho korunovace. Vzhledem k přemístění chrámu se každá z těchto dvou událostí přesunula jeden den blíže směrem k slunovratu, tedy na 21. října a 21. února.

V roce 2017 se konaly velké oslavy Belzoniho objevu chrámu a Egypt si připomněl muže, jež vrhl světlo na jeho velkou historii a zachránil chrám před zničením.