Posvátná terasa pro krásnou královnu

Přidáno dne XII 17, 2017

Když vládne skvělá a krásná královna, musí mít odpovídající chrám.

Hatšepsut patří mezi neúspěšnější ženy starověkého Egypta. 22 let dlouhá vláda Hatšepsut je vnímána jako jedno z nejúspěšnějších období v Egyptě. Tato výjimečná královna dosáhla mnoha úspěchů včetně stavby svého zádušního chrámu v Dér el-Bahrí.

Po smrti svého manžela Thutmose II. byla Hatšepsut koregentkou svému synovci a nevlastnímu synovi, malému Thotmosi III., který se poté stal 6. faraonem 18. dynastie.

Během rané křesťanské éry v Egyptě byl v této oblasti vybudován klášter. To vysvětluje, proč se starobylý chrámový komplex nazýval Deir či klášter.

Oblast Dér el-Bahrí leží na západním břehu Nilu téměř přesně naproti chrámu Karnak v Luxoru. Tento terasovitý útes zasvěcený bohyni Hathor si Mentuhotep II. vybral jako místo svého zádušního chrámu a hrobky.

Druhý, terasovitý chrám královny Hatšepsut byl odhalen pod troskami kláštera. A nakonec třetí terasa, svatyně a opěrná zeď, byla odhalena v roce 1968 polskými archeology, kteří také objevili třetí chrám vybudovaný Thutmosem III. nad dvěma dřívějšími chrámy a mezi nimi.

Tato elegantní terasovitá struktura patří mezi nejkrásnější chrámy v Egyptě. Je vyzdobena rytými reliéfy ilustrujícími některé z důležitých událostí života Hatšepsut, jako byl převoz jejích obelisků z kamenolomu v Asuánu do Amonova chrámu v Karnaku, božské zrození královny a její korunovace a velká obchodní expedice do Puntu.

Zádušní chrám Hatšepsut znali staří Egypťané jako Džeser-Džeseru (Nejposvátnější z posvátných) a říká se, že jeho výstavba trvala 15 let.