Minulé akce

Mladí i zkušení podnikatelé spojují síly k rozvoji egyptského sektoru turismu

Podrobnosti o akci

čtvrtek, 28 06 2018

12:00 dop. - 05 VII 12:00 dop.

Egyptská asociace podnikatelů, které předsedá ing. Ahmed Belbaa, a Egyptská asociace mladých podnikatelů, které předsedá Mohamed Qaoud, představí v příštích několika dnech společný pracovní dokument pro novou vládu v čele s premiérem a ministrem bydlení Mustaphou Medboulim. Cílem je podpořit sektor turismu v současnosti i do budoucna.

Plán zahrnuje regulaci poplatků za hotely v souladu s mezinárodními poplatky, a to ve spolupráci s turistickými komorami, nevládními organizacemi a investory do sektoru.

Plán také zahrnuje smluvní vztahy se společnostmi, jejichž náplní je styk s veřejností, protože tyto společnosti jsou schopny oslovit masy tak, jak je třeba, a vylepšit pověst egyptského turismu a jeho propagaci a aktivovat rozhodnutí nejvyšší rady pro turismus k podpoře egyptských destinací.

Pracovní dokument zdůrazňuje potřebu věnovat více pozornosti vzdělání v oblasti turismu. To by mělo být objasněno rodičům, než jejich děti začnou se specializovanými studii v tomto sektoru. Záměrem je podpořit vstup do vzdělávacího systému v oboru turismu a hotelnictví.

Turistický výbor a asociace podnikatelů navrhly restrukturalizovat mapu egyptských destinací tak, aby byla v souladu s povahou turistů z konkrétních trhů.