atrakce

Chrám královny Hatšepsut

Zádušní chrám královny Hatšepsut, stojící za velkými srázy blízko západního břehu Nilu, který je znám také jako Dér al-Bahrí, je zasvěcený bohu Amonovi-Re, bohu Slunce. Chrám, který navrhl architekt jménem Senemut, je jedinečný tím, že je postaven v duchu klasické architektury. Povšimněte si dlouhé terasy opatřené sloupovím s výškou až 30 metrů, nádvoří a hypostylu. Uvnitř uvidíte sluneční nádvoří, kapli a svatyni. Chrámové reliéfy vyprávějí pověst o božském narození královny Hatšepsut a popisují obchodní výpravy do země Punt (patrně dnešní Somálsko n...
Zádušní chrám královny Hatšepsut, stojící za velkými srázy blízko západního břehu Nilu, který je znám také jako Dér al-Bahrí, je zasvěcený bohu Amonovi-Re, bohu Slunce. Chrám, který navrhl architekt jménem Senemut, je jedinečný tím, že je postaven v duchu klasické architektury. Povšimněte si dlouhé terasy opatřené sloupovím s výškou až 30 metrů, nádvoří a hypostylu. Uvnitř uvidíte sluneční nádvoří, kapli a svatyni. Chrámové reliéfy vyprávějí pověst o božském narození královny Hatšepsut a popisují obchodní výpravy do země Punt (patrně dnešní Somálsko nebo území Arabského poloostrova).

Vstupné:
Normální: 30 EGP
Studentské: 15 EGP

10 $

1 Hodina/hodiny

9 dop. - 5 odp.

Chrám královny Hatšepsut